s-a votat saracia! lege aprobata de guvern.cum scad pensiile,salariile si indemnizatiile

"

* Cum se vor impozita banii romanilor, de la 1 iunie 2010 ?
* Provizioanele pentru clientii neincasati, instrumentele "vedeta" pentru reducerea bazei de impozitare
* 5 zile libere platite pentru cea de-a doua casatorie
* Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea OUG nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri
Cum scad pensiile, salariile si indemnizatiile? Vezi ce spune legea aprobata de Guvern?
2 Iunie 2010


Conform proiectului de lege privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, Guvernul va reduce, incepand cu aceasta luna, pensiile, salariile, indemnizatia pentru cresterea copilului, cat si alte ajutoare, subventii sau indemnizatii. Afla cum se vor aplica aceste masuri si ce venituri vor fi afectate!

Planul B...de la BT. Credit de refinantare pentru companii. Platesti cu pana la 50% mai putin

Potrivit proiectului, cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.

In situatia in care, din aplicarea acestor prevederi rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului minim brut pe tara, suma care se acorda este de 600 lei.
Totodata, se reduc cu 25% urmatoarele drepturi de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice indiferent de modul de finantare al acestora:
a) Cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta
si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta si respectiv temporara in strainatate, prevazute in Anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si in Hotararea Guvernului nr. 837/1995 republicata, cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, respectiv Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
b) Drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic;
c) Cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute in Anexa nr. IV/2 la Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice pct. 3 alin. (1) si (2), 4 alin. (1), 6, 8, 10, 11,12;
d) Cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si respectiv valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament;
e) Compensatia lunara pentru chirie.

Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare la data publicarii prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale, bugetele locale sau, dupa caz, bugetele fondurilor speciale se reduce cu 25%.

Prevederile nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiuni in teatrele de operatii, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) d) din Legea nr.42 din 2004 privind participarea fortelor armate la misuni in afara teritoriului statului roman.

Diminuarea cu 25% se aplica in mod corespunzator si personalului angajat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru bugetari, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Aceste masuri se aplica incepand cu drepturile lunii iunie.

Totodata, incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit si aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se stabileste sau se repune in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita potrivit legii, se diminueaza cu 15%.

Mai mult, drepturile banesti prevazute de art.72, art.731, art.74 si art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei d munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.

Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

De asemenea,incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010.

Pensii cu 15% mai mici

Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate in plata, se diminueaza cu 15%.

La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizata este de 622,9 lei.

Incepand cu data intrarii in vigoare a acestei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva.

De asemenea, dupa intrarea in vgioare a legii, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica.

Cererile de inscriere la pensie anticipata si pensie anticipata partiala, depuse in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii.

Incepand cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul drepturilor banesti, acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la art.XVII alin.(1), lit.c) - g), cu exceptia indemnizatiei de somaj diminuate potrivit art.V, aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se repun in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminueaza cu 15%.

Indemnizatia de crestere a copilului scade cu 15%

Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, incepand cu drepturile lunii iunie 2010, se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiil actelor normative prevazute la art. XVII lit. h), j) si k) si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se reduc cu 25% urmatoarele tipuri de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr.45/2009 privind
organizarea si functionarea Academiei de tiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescuisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
c) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor
Academiei Oamenilor de tiinta din Romania si membrilor Academiei de tiinte Tehnice din Romania.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% urmatoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
b) ajutorul lunar pentru sotul supravituitor, acordata in temeiul Legea nr.578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor pensionar, cu modificarile si completarile ulterioare
c) indemnizatia prevazuta de Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit
d) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 341/2004 Legea recunostintei fata de eroiimartiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In plus, legea prevede ca,incepand cu 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditile Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a bugetului general consolidat."
caasandra
Postat pe 2 Iunie 2010 02:36
Pare a fi o conspiratie. Mai bine ar obliga industria vinduta sa faca export. Cred ca doar asa ar mai intra ceva bani in tara.
machiajtatuaj
Postat pe 14 Iunie 2010 15:35
Pare a fi o conspiratie

poi..CHIAR asa si este..o CONSPIRATIE!!!

conspiratia genocidului
ii lasa pe oameni sa sucombe,incet dar SIGUR!!!
LILO
Postat pe 15 Iunie 2010 06:38
* 5 zile libere platite pentru cea de-a doua casatorie
dar pt a TREIA???
si a patra...etc
LILO
Postat pe 15 Iunie 2010 06:39
Buna, sunteti afectate de criza ? Doriti un venit suplimentar ? Eu am gasit o varianta pentru diversificarea veniturilor. Pentru cine este interesat tap.dorina@yahoo.com
kidz001368
Postat pe 17 Iunie 2010 13:45
De la: machiajtatuaj, la data 2010-06-14 15:35:54Pare a fi o conspiratie. Mai bine ar obliga industria vinduta sa faca export. Cred ca doar asa ar mai intra ceva bani in tara.
NOI NU NE VINDEM TARA . . . . INDUSTRIA AM DAT-O GRATIS . . .
vaduv_bucuresti
Postat pe 30 Iunie 2010 04:38
De la: kidz001368, la data 2010-06-17 13:45:49Buna, sunteti afectate de criza ? Doriti un venit suplimentar ? Eu am gasit o varianta pentru diversificarea veniturilor. Pentru cine este interesat tap.dorina@yahoo.com
Si cu ce se ocupa aceasta firma?
teodor_el
Postat pe 30 Iunie 2010 08:24
marketing in retea
kidz001368
Postat pe 30 Iunie 2010 16:26
De la: kidz001368, la data 2010-06-30 16:26:46marketing in retea
Concret, care marketing?La ce produse se refera???
teodor_el
Postat pe 1 Iulie 2010 20:56
De la: vaduv_bucuresti, la data 2010-06-30 04:38:59
De la: machiajtatuaj, la data 2010-06-14 15:35:54Pare a fi o conspiratie. Mai bine ar obliga industria vinduta sa faca export. Cred ca doar asa ar mai intra ceva bani in tara.
NOI NU NE VINDEM TARA . . . . INDUSTRIA AM DAT-O GRATIS . . .
Mai este C.e.t.ul din Iasi , la care se anuntase pe t.v acum citeva zile falimentul!Oare il cumpara tot dintre cei vechi , sau altii......?
teodor_el
Postat pe 1 Iulie 2010 20:58

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
Program Ezotericfest 16-19 Mai 2013 ed X 1 De la: Marcel_D 7 Mai 2013 23:08
scandalul datelor private interceptate de google se extinde! 54 De la: garbo177765 13 Decembrie 2010 11:08
ANALIZA MUNCII IN ORGANIZATII: 21-23 SEPT. 2012 1 De la: barboneli 6 Iulie 2012 12:51
Halloween 2011 6 De la: daniilia 15 Noiembrie 2011 16:41
Hollywood-ul indoliat 215 De la: Roxxynela 16 Septembrie 2009 15:26
Setari Cookie-uri