Evoluția conceptului de inteligență

Aptitudinile caracterizează latura instrumental - operațională a personalității, organizată în sisteme operaționale superior dezvoltate, relativ stabile, care mijlocesc performanțe deasupra mediei în activitatea teoretică, tehnico-aplicativă, organizatorică, artistică sau sportivă. Prin fuzionarea și combinarea specifică a aptitudinilor, se ajunge la talent în măsura în care permit realizarea de produse originale cu o înaltă cotă de creativitate. Aptitudinile sunt condiționate de zestrea ereditară dar și de mediul educațional în care se dezvoltă individul. Ele sunt diversificate și marchează profund destinul ființei umane,deoarece fiecare om pornește în viață cu o zestre ereditară singulară și străbate o traiectorie socio-culturală specifică. În demersul de consiliere al cadrelor didactice, aptitudinile reprezintă punctul de plecare în orientarea școlară și opțiunile profesionale ale tinerilor. Inteligența poate fi privită ca un sistem unitar și armo-nios de aptitudini care se manifestă prin mecanisme de asimilare și adaptare de natură funcțională dar mai ales prin inovare și creativitate. Inteligența este un proces complex cu o bogată încărcătură de semnificații care a provocat dezbateri aprinse și continuă să preocupe specialiștii în psihologie. Încă de la începutul sec. al XX-lea, psihologul englez C. Spearman ,analizând corelațiile obținute de la subiecții supuși la diverse tipuri de teste, a ajuns la concluzia că inteligența implică diverse aptitudini specifice (factori specifici) grefate pe o aptitudine generală comună (factorul g). Metoda analizei factoriale a inteligenței a fost dezvoltată de L.L. Thurstone și J.P. Guilford, prin luarea în considerare a unei multitudini de factori, mai mult sau mai puțin corelați. După psihologul elvețian Jean Piaget, creatorul epistemologiei genetice, evoluția inteligenței în ontogeneză este rezultatul echilibrului operațiilor mentale (clasare, măsurare, numărare, deplasare spațio-temporală etc.) obținute prin interiorizarea acțiunilor practice cu obiectele în structuri mentale dimanice, organizate ierarhic. Orice experiență din viață este structurată pe baza unor scheme psihice degajate de practica socială și individuală din realitatea obiectivă. Dezvoltarea inteligenței la copil parcurge succesiv mai multe stadii : senzorio-motor (de la naștere până la apariția limbajului, 15-18 luni), pre-operator (de la apariția limbajului până la 7-8 ani), al operațiilor concrete (de la 7-8 ani până la 10-11 ani), al operațiilor formale (de la 10-11 ani până 15-16 ani). În stadiul operațiilor formale, gândirea devine aptă pentru raționamente ipotetico-deductive și experimente științifice. Psihologul american Jerome J. Bruner a conceput evoluția stadială a inteligenței în termeni mult mai flexibili, în sensul că orice etapă poate fi accelerată prin strategii didactice adecvate. După Bruner, ”bazele oricărei discipline pot fi predate oricui, la orice vârstă, într-o formă potrivită”. El insistă mult asupra necesității cultivării la elevi a stilului de învățare șțiințific, care îmbină gândirea analitică cu intuiția. Sfârșitul sec. al XX-lea este marcat de efortul unor cercetători de cuantificare a inteligenței pentru a evalua riguros performanțele elevilor. Este meritul lui Alfred Binet și al lui Theodore Simon de a fi dezvoltat în 1905, la Paris, primul test de analiză a inteligenței copilului care, apoi, a fost extins pentru a măsura inteligența omului, adică indicele nivelului de dezvoltare a inteligenței, a cărui valoare, exprimată în procente, se obține prin raportarea vârstei mentale la vârsta cronologică și înmulțirea cu 100. Textul Stanford-Binet pleacă de la premiza că oamenii se nasc cu o anumită inteligență, constituită din abilități logice și verbale, care nu se schimbă în cursul vieții.
O nouă viziune în psihologie a fost adusă de teoria inteligențelor multiple, publicată pentru prima oară în 1983, în lucrarea “Frames of Mind:The Theory of Multiple Intelligences”,de către Horward Gardner, profesor de teoria cunoașterii, educație și psiholo-gie la Universitatea Harvard și de neurologie la Facultatea de Medicină din Massachussetts, SUA. Semnificația acestei teorii este extinderea con-ceptului de inteligență tradițională din sfera logico-matematică și verbal-lingvistică spre alte disponibilități ale omului de interacționare cu lumea. După Gardner, inteligența reprezint㠓 abilitatea omului de a-și rezolva problemele în viață sau de a crea produse care sunt valorizate în unul sau mai multe contexte culturale”. Mai târziu, revenind asupra conceptului, afirmă că inteligența umană este un “potențial bio-psihologic de a prelucra informația,care poate fi activat pentru rezolvarea de probleme și crearea de produse prețuite de cel puțin o cultură”. El critică modelul unilateral în care a fost definită, recunoscută și valorizată inteligența umană, oferind un model alternativ, cu implicații deosebite în învățământ . Teoria sa este rezultatul unor cercetări laborioase asupra profilelor cognitive ale copiilor supradotați, autiști, savanți idioți, oameni cu dificultăți în învățare, a persoanelor care aparțin la diverse culturi. Teoria inteligențelor multiple nu schimbă ceea ce avem de predat, ne ajută doar să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii, să înțelegem faptul că elevii pot fi deștepți în diferite moduri și ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit. În acest context, misiunea profesorului este de a dezvolta strategii de predare care să permită elevilor să își exprime modalitățile multiple de a înțelege și de a valoriza propria lor unicitate. Scopul este ca fiecare elev să se dezvolte la maximum de capacitate în conformitate cu potențialul propriu. Dar nu toți dascălii au vocație pentru profesia aleasă. Sunt cunoscuteTeoria lui Gardner pornește de la ideea existenței unor inteligențe diferite și autonome ce conduc la modalități diverse de cunoaștere, înțelegere și învățare. Se consideră că oamenii posedă nouă tipuri de inteligențe, și anume:
1.Inteligența verbal-lingvistică sau inteligența cuvintelor (capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic; se manifestă la jurnaliști, scriitori, profesori, etc.)
2.Inteligența logico-matematică sau inteligența numerelor și a rațiunii( capacitatea de a opera cu modele, categorii, relații, de a grupa, ordona și interpreta date; este întâlnită la matematicieni, contabili, programatori, oameni de știință etc.).
3.Inteligența spațial- vizuală sau inteligența imaginilor, desenului și a picturii ( capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul reprezentărilor spațiale și al imaginii; este întâlnită la arhitecți, pictori, graficieni, sculptori , cartografi, proiectanți etc.).
4.Inteligența muzical-ritmică sau inteligența tonului, ritmului și a timbrului ( capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul ritmului și melodiei; se manifestă la muzicieni, compozitori, poeți, pianiști).
5.Inteligența corporal-kinestezică sau inteligența întregului corp (capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul mișcării ; este întâlnită la sportivi, actori, chirurgi etc.)
6.Inteligența naturalistă sau inteligența tiparelor, regularităților și a comportamentelor( capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul clasificărilor și reprezentărilor din mediul înconjurător; se manifestă la fermieri, biologi, ecologi, astronomi etc.).
7.Inteligența interpersonală sau inteligența interacțiulor sociale(capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse prin cunoașterea și interacțiunea cu ceilalți; este întâlnită la profesori, directori, politicieni).
8.Inteligența intrapersonală sau inteligența autocunoașterii( capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse prin cunoașterea de sine; se manifestă la teologi, întreprinzători, scriitori ).
9.Inteligența existențial㠖 Gardner e convins că e o modalitate de cunoaștere, dar nu a stabilit localizarea pe creier. De aceea vorbește despre aceasta ca despre o jumătate de inteligență.Se manifestă la filosofi, analiști etc.
În “Frames of Mind”, H. Gardner afirmă :
* ”Există o inteligență în sunet și una în mișcare, în culoare și în relația umană”.
* ”Muzica este o corporalizare a inteligenței care este în sunet”.
* “Poetul este o persoană care nu uită niciodată anumite impresii despre care scrie”.
* “Există limbaje, altele decât cuvintele, simbolurile, limbajele naturii. Există limbajul corpului”.
* “Inteligența socială, dezvoltată la început să rezolve probleme de natură interpersonală, în timp și-a găsit expresia în crearea instituțiilor sociale”.
Din punct de vedere biologic, inteligențele sunt independente în funcție de zonele corticale care le guvernează. La nivel individual ele apar în combinații, fiecare individ fiind de fapt ,, o colecție de inteligențe”. Și pentru că indivizii au profiluri de inteligență diferite, școala trebuie să asigure o educație care să maximalizeze potențialul intelectual al fiecăruia. Un element esențial în aplicarea teoriei inteligențelor multiple la clasă este cunoașterea profilului de inteligență a al elevilor. Aflarea punctelor ,,tari” și ,,slabe” este esențială pentru stabilirea strategiilor de diferențiere și individualizare. Deși o rețetă general valabilă nu există, cadrele didactice care doresc să predea în spiritul teoriei inteligențelor multiple, pot să urmeze succesiunea de pași:
-determinarea profilului dominant de inteligență prin identificarea abilităților fiecărui elev;
-familiarizarea elevilor cu teoria inteligențelor multiple;
-conștientizarea de către elevi a combinației de inteligențe multiple;
-motivarea elevilor pentru a-și dezvolta inteligențele multiple;
-asigurarea de către profesor a unui cadru adecvat pentru manifestarea inteligențelor multiple.
Aplicarea în unitățile școlare a teoriei inteligențelor multiple se poate face prin strategii interactive de predare-învățare-evaluare: portofolii, proiecte, hărți conceptuale,interviuri, studiu de caz etc. Este important ca profesorul să-și adapteze stilul de predare la stilul de învățare al elevilor pentru realizarea cu succes a obiectivelor operaționale. Un scenariu didactic care stimulează punctele forte ale elevilor și evită pe cele slabe va conduce la atingerea dezideratelor într-un mod plăcut și ușor. Dascălii cu vocație promovează strategii didactice moderne, care permit elevilor să pună în valoare prin cuvânt scris sau oral, dar și prin muzică, desen sau mișcare, disponibilitățile multiple de a înțelege și de a valoriza propria personalitate.
protelisav
Postat pe 26 Octombrie 2011 16:12

Asa... si?
Ratusca, baga un comentariu , ca tu esti mai intelighenta... si " mai superioara "... vezi bine.
nicholas_
Postat pe 26 Octombrie 2011 20:55
Io nu comentez...
Nu-s inteligenta, numa' am intrat sa vad ce-i p'aci...
Am si plecat!
Axl_22
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:06
eludand meandrele concretului...
io astept si volumul doi.... da' tot acilea pe garbo, ca n-am bani sa-l iau din librarie!
alfheim
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:09
nicholas, gresit! ea e conceptul insusi. substanta! asadar, are totul la degetul al mic! dar depinde cum il suceste.

esme
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:15
Eu as zice, Esme, ca e postatorul insusi, tocmai d'aia nu apare. Insa asteptam, caci ei ii place sa joace tenis cu P, cu ea insasi.

Heei, tenis cu P e ping-pong. Rusine celor care s-au gandit la P.enis !!
nicholas_
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:23
haidi, bre nicholas, io chiar i-as gasi o alta intrebuintare lui P. ...celalalt.


ouch, ce-am scos-o! nu dadea!
esme
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:28
Zi repede care-i P celalalt ! Ca io mi-s in " vrasta" si uit rapid .
nicholas_
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:30
haidi, bre nic, ca unele nu se uita! dimpotriva, as zice, ca acum la varste `respectabile`, ti le amintesti si mai abitir. parc-ar fi din setare.
ptiu, drace, ce gura spurcata am!
esme
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:34

Asa, Esme. La varste respectabile, ti le amintesti, ca nu te lasa prostata sa uiti. hehe...
Da' parca mai avea o intrebuintare... hm , am uitat care.

Ptiu, drace, iote ce vb noi pe topicul inteligent !
nicholas_
Postat pe 26 Octombrie 2011 21:53
ce va place sa stricati topicele ........chiar , de unde o fi copiat ?
jeanette40
Postat pe 26 Octombrie 2011 22:00
pai, io stiu, mey nic?! io nu-l am pe P. ala in dotare!

dar sunt ft...creativa. gasesc io ceva pe loc! hey, nu-i vreo aluzie! e o afirmatie.
aolio, ia garbo foc!
tre, dreak, sa ma pisc de limba ori s-o inghit!

jeannetto, nu vrei sa-l strici si tu cu noi?
esme
Postat pe 26 Octombrie 2011 22:05
De la: esme, la data 2011-10-26 21:15:09nicholas, gresit! ea e conceptul insusi. substanta! asadar, are totul la degetul al mic! dar depinde cum il suceste.
vezi sa nu/i consideri intgeligenti doar pe cei care gandesc ca tine.(Ugo Ojetti)
ratuscaceaurata
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:21
Da...dar exista inca si inteligenta garbata, adica a celor ce interactioneza pe Garbo!
Luna_in_capricorn
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:33
Seara buna, natiune! Eu sunt ok iar in Italia ploua apocaliptic...
Luna_in_capricorn
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:35
Salut, Luna! sa inteleg, ca vrei soare?
Axl_22
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:36
luna
imi permit eu sa raspund in numle natiunii..

am vazut la TV...offff
Eugenia69
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:37
De la: Axl_22, la data 2011-11-05 18:36:47Salut, Luna! sa inteleg, ca vrei soare?


Salut, puiule! Sunt atat de coplesita de ceea ce se intampla incat nu mai stiu ce vreau...si nici nu stiu daca voind, pot schimba ceva, pe cineva...
Luna_in_capricorn
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:41
De la: Eugenia69, la data 2011-11-05 18:37:38 luna
imi permit eu sa raspund in numle natiunii..

am vazut la TV...offff


Eugenia! Da, e jale...Eu, una , sunt blocata din cauza fricii...Natura e infuriata. Ploaia masiva nu explica dezastrul, mai e ceva...inca nu am inteles ce...
Luna_in_capricorn
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:44
Luna, sorry!
Axl_22
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:46
De la: Luna_in_capricorn, la data 2011-11-05 18:33:58Da...dar exista inca si inteligenta garbata, adica a celor ce interactioneza pe Garbo!
ratuscaceaurata
Postat pe 5 Noiembrie 2011 18:55
Hai,mai ratzushk, nu spune ca nu exista inteligenta pe garbo! Exista!
Luna_in_capricorn
Postat pe 5 Noiembrie 2011 20:11
da, exista inteligenta "garbotista" as zice mai degraba.... dar de mai multe feluri... ! dadu-i (sunt sigur ca n-am scris corect... dar asta e cea ce mi-a venit...) de topicul asta si va spun sincer ca de la prima fraza pe care am inteles-o pe la 3 ani... si pana la ce a postat acest prolislavici... nu am mai intalnit asa fraze inteligente si profunde ca in postarea lai ! ma rog... chiar daca nu-i apartin creierului lui... sau ma rog... cu ce le produce el/dansul !!! nici nu inteleg cum de am putut respira pana acum.... fara asa ceva !!! astept ca esme sa-mi explice... totusi... ce vra sa spuna domnul cu asta ????? luna.... aici e soare... si cald, ziua: 28 grade si noaptea: 14 !!! si din pacate nu ploua.... ! ca sa vezi ce nedreapta e... luna asta care ne opreste ploile !!!
barboneli
Postat pe 10 Noiembrie 2011 21:31
De la: Luna_in_capricorn, la data 2011-11-05 20:11:25Hai,mai ratzushk, nu spune ca nu exista inteligenta pe garbo! Exista!noroc cu aparatura inteligenta!...o sa ajungem sclavii ei.
ratuscaceaurata
Postat pe 13 Noiembrie 2011 20:51
multumesc,foarte interesant....imi va folosi in viitor.
la examenele mele.
ce e cu inteligenta emotionala?
din practica,cu cat incurajezi si iubesti mai mult un copil,cu atat va fi mai inteligent.
va pune in valoare ce are genetic.
am fost baby sitera la cativa copii considerati prosti,altii inapoiati.
au ajuns sa straluceasca exact in domeniile la care erau repetenti.
un alt copil de doi ani,s-a recuperat la fel,nu stia decat sa loveasca,sa distruga,si nu vorbea deloc.
iubirea este cheia la foarte multe,si la fel pentru usa inteligentei,e cheia perfecta.
d
daniilia
Postat pe 15 Noiembrie 2011 16:40

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
Aplicatie educationala - ebook interactiv 1 De la: garbo_414330 9 August 2015 16:32
reinscrierea la camin 2 De la: albinutza45 25 Mai 2009 22:13
Babelopolis - Orașul de Vacanță de la Babel 1 De la: garbo_3703 26 Mai 2012 09:50
Cum scapam de pampers? 4 De la: daria_pet 25 Iunie 2009 01:04
Carti de dezvoltare a inteligentei 57 De la: garbo_1502 30 Noiembrie 2015 15:40
Setari Cookie-uri