sa scapam de victimism!

"Miori■a" - o temŃ falsŃ, o manipulare istoricŃ
eseu [ ]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de Miron Manega [Manega ]

2009-11-26 | |
ôScoate■i Miori■a de pe drapel!ö ľ spunea, ţntr-o emisiune tv, Florin Chilian. Avea ║i nu avea dreptate. Mai mult n-avea. De ce? ¬i el, ║i Nicu Covaci, ca ║i al■ii mai mŃrun■i, sunt victimele unei colosale manipulŃri istorice, denumitŃ - ba chiar ôbranduitŃö ţn acest sens - fatalism mioritic. O formidabilŃ demonstra■ie de iluzionism, fŃcutŃ cu toate obiectele la vedere (fŃrŃ ôprepara■ieö, cum ar spune Iosefini), dar ţn care privitorul vede ce-i aratŃ iluzionistul.
CicŃ blestemul na■iei noastre este filosofia acestei minunate balade. Fals! Ar fi bine sŃ fie a║a - din motivele pe care am sŃ le prezint - dar nu e a║a! ╬n Miori■a nu se scrie sau nu se spune nimic din ceea ce i se atribuie. Ciobanul nu se lasŃ ucis de confra■i decÔt ţn min■ile noastre manipulate. ╬n graba lecturii, uitŃm sŃ citim un vers de o importan■Ń fundamentalŃ: ô¬I DE-A FI S├ MORöů
SŃ recitim povestea, care e foarte simplŃ ║i foarte explicitŃ din punct de vedere epiců
AflŃm din primele ║ase versuri cŃ trei ciobani se ôdeplasauö cu turmele ôpe-un picior de plai, pe-o gurŃ de raiö. Ni se spune apoi cine sunt ciobanii: ôUnu-i Moldovan,/ Unu-i Ungurean/ ¬i unu-i VrÔnceanö. UrmeazŃ conflictul:
äIar cel Ungurean,
¬i cu cel VrÔncean,
MŃri se vorbirŃ,
Ei se sfŃtuirŃ
Pe l'apus de soare
Ca sŃ mi-l omoare
Pe cel Moldovan,
CŃ-i mai ortoman
¬'are oi mai multe,
MÔndre ║i cornute,
¬i cai ţnvŃ■a■i
¬i cÔni mai bŃrba■i!ö...
SŃ facem un stop cadru! A║adar, ciobanul Moldovan e mai äortomanö ║i äare oi mai multe, mÔndre ║i cornuteö. Se presupune a║adar cŃ era un om gospodar, deci activ, practic, concret, unul care fŃcea äzootehnieö performantŃ ţn acelea║i condi■ii cu ceilal■i doi. Subliniez: performa■ele lui äciobŃne║tiö erau aici, pe pŃmÔnt, nu ţn plan metafizic. Era, cu alte cuvinte, cel mai ä║mecherö! A║a cum se ţntÔmplŃ ţn via■Ń (║i ţn filmele cu personaje pozitive ║i negative), prosperitatea Moldovanului genereazŃ ţn ceilal■i doi sentimentul omenesc numit invidie. Incapabili sŃ fie la fel de ä║mecheriö, ace║tia nu pot rezista äconcuren■eiö decÔt eliminÔndu-l, ceea ce se ║i hotŃrŃsc sŃ facŃ:
äMŃri se vorbirŃ,
Ei se sfŃtuirŃ
Pe l'apus de soare
Ca sŃ mi-l omoareö...
Abia aici apare ţn ecua■ie mitologicul, interven■ia divinŃ. Prin vocea oii, care i se adreseazŃ direct, avertizÔndu-l:
äStŃpÔne, stŃpÔne,
╬■i cheamŃ ║'un cÔne,
Cel mai bŃrbŃtesc
¬i cel mai frŃ■esc,
CŃ l'apus de soareö... etc.
Iar ciobanul care, cunoscÔnd limba äfiarelorö, avea, se vede treaba, ceva abilitŃ■i transcendentale, o aude, o ţn■elege ║i-i spune:
äOi■Ń bÔrsanŃ,
De e║ti nŃzdrŃvanŃ
¬I DE-A FI S├ MOR
╬n cÔmp de mohor,
SŃ spui lui VrÔncean
¬i lui Ungurean...ö
Aici se aflŃ cheia ţntregii mistificŃri. Versul ô¬I DE-A FI S├ MORö a fost omis, fie din prostie, fie din neaten■ie, fie cu inten■ie, ţn toate exegezele despre fatalismul mioritic al na■iei. Fatalism care a fost virat, prin interpretare ║i induc■ie, spre obedien■Ń, spre lipsa de coloanŃ vertebralŃ a ciobanului (║i a noastrŃ, prin extensie istoricŃ). O fi adevŃratŃ lipsa de coloanŃ vertebralŃ ţn ceea ce ne prive║te, dar asta n-are legŃturŃ cu Miori■a. Modelul propus de baladŃ e cu totul altul, e invers!
Miori■a este un testament. ╬ntr-un testament i se spune legatarului (oi■ei bÔrsane, ţn cazul de fa■Ń) ce sŃ facŃ ţn caz cŃ el va muri. Dar nu e testamentul unuia care se va lŃsa ucis, e testamentul unui bŃrbat care pleacŃ la luptŃ. Spun asta pentru cŃ e pu■in probabil ca un individ care ║i-a dovedit calitŃ■ile practice, luptÔndu-se sŃ fie cel mai bun pe domeniul lui de referin■Ń (cel mai ôortomanö), sŃ fie dispus a ceda totul pentru o supozi■ie postconceputŃ ţn secolul XX. E ilogic. DacŃ acest lucru ar fi fost exprimat ţn textul baladei, era altceva. Dar NU A FOST EXPRIMAT nimic ţn acest sens! Scrie doar atÔt: ô║i de-a fi sŃ morö. Unde scrie cŃ n-a luptat? Nu scrie. Ba chiar existŃ variante ale Miori■ei - mai rudimentare ca expresie artisticŃ - ţn care ciobanul chiar luptŃ ║i chiar ţi ţnvinge pe ceilal■i doi. ╬n forma de fa■Ń, esen■ializatŃ, Miori■a este un testament. ╬ntr-un testament ■i se spune ce sŃ faci ôdupŃö, nu ôţnainte deö. ¬i dacŃ tot e sŃ interpretŃm, propun urmŃtoarea ţntrebare: ce motive ar fi avut ciobanul sŃ nu lupte pentru a-║i apŃra averea, de vreme ce s-a luptat ca s-o facŃ? Motivul, dacŃ existŃ, e ţn mentalitatea sau ţn la║itatea noastrŃ. PreferŃm sŃ aruncŃm pe seama unei fatalitŃ■i istorice propria blazare sau neputin■Ń, ca sŃ scŃpŃm de responsabilitatea moralŃ a faptului. ¬i l-am transformat pe cioban ţntr-un fel de ôacarul PŃunö al vinovŃ■iei noastre. ╬n fapt, ciobanul din Miori■a nu numai cŃ nu se lasŃ doborÔt, dar nu acceptŃ nici moartea ca pe o ţnfrÔngere! O transformŃ ţn nuntŃ cosmicŃ ║i ne-o livreazŃ ca model. Iar noi ľ ce-am ţn■eles? CŃ s-a lŃsat omorÔt. De unde, pÔnŃ unde? El este ţnvingŃtorul absolut, nu ţnvinsul absolut. Chiar dacŃ e bŃtut, nu e ţnvins. Nici ţn via■Ń, nici ţn moarte.
Miori■a nu e un model fatalist. Nu e nici mŃcar un paradox. Paradoxali suntem noi, care ţn■elegem lucrurile cele mai elementare pe dos. ¬i astfel, prin ţnlocuirea Miori■ei cu o clonŃ ob■inutŃ ţn laborator ║i botezatŃ cu numele originalului, s-a ajuns la confec■ionarea unei ţntregi paradigme a obedien■ei. Din cauza acestei mistificŃri (substituiri), am ţnceput sŃ urÔm Miori■a, ale cŃrei sensuri ║i semnifica■ii ne scapŃ. Am ajuns sŃ ne fie ru║ine cu cea mai virilŃ, cea mai profundŃ ║i cea mai complexŃ baladŃ a noastrŃ. ¬i una dintre cele mai frumoase din lumeů
╬n consecin■Ń, a║ relua mesajul lui Florin Chilian ţn urmŃtoarea formulŃ: ôDa■i jos de pe drapel clona Miori■ei ║i pune■i originalul!ö


| index

alexxandra
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:26
ce ziceam????? ca-s blonda????? neeeeeeeee......
tutankhamon
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:27
cu drag...
eladaela
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:27
Tuth, da' copchila asta a dat iama in caietele de romana ale colegilor?
ready_vivus
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:29
am glumit....nu ma fac neagra...
imi place asa blonda cum sunt
eladaela
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:29
ready...nu stiu mama...stiu numa ca o doare rau si striga si ea cum poate.....
tutankhamon
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:30
Haide, bre!!!

Prima data in viata, cand se arata cineva impresionat de sensibilitatea mea, si imi dedica si mie doua versuri, si vreti sa ziceti ca-i femeie? si... cu drag???

Care n-am avut noroc!
garbo_C
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:32
eladaela
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:33
cell...este ca viata e o courva???
tutankhamon
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:33
Cu majuscule, tuth...
garbo_C
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:36
ioi, mi-e rau
zambila
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:40
La dracu unde am nimerit? Unde esti tu Cezare cu miorile tale?
Helen29
Postat pe 26 Noiembrie 2009 14:55
De la: Celleste, la data 2009-11-26 14:32:06Haide, bre!!!

Prima data in viata, cand se arata cineva impresionat de sensibilitatea mea, si imi dedica si mie doua versuri, si vreti sa ziceti ca-i femeie? si... cu drag???

Care n-am avut noroc!
nu fiti trista doamna,de glumele colegelor dvs.asa sunt femeile,intre ele,mai o gluma,mai o snoava.eu unul ma pregatesc sa plec spre casa.va urez tuturor o seara cat mai placuta.
alexxandra
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:17


Ave Cezare!
garbo_C
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:19
Ave cezara!
Helen29
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:21
ba sa-i spunem mai bine... cezzarra?
ready_vivus
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:23
Voi vreti sa-mi distrugeti toate sperantele, asa-i??? .


garbo_C
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:27
celleste,mai bine acum fata decat mai tarziu.Ca daca e tarziu te faci emo si iti tai venele dupa
Helen29
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:28
nu bre, Cello!
Vrem sa te mai uiti si prin alte parti...
de exemplu la irinuca
ready_vivus
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:30
Mai, niciodata nu-i prea tarziu...

Da' venele, NU! Eu venele le port lungi...

ready, io credeam ca-mi vrei binele, frate...
garbo_C
Postat pe 26 Noiembrie 2009 15:33
cell...lasa-le asea lungi ca e la moda....
tutankhamon
Postat pe 28 Noiembrie 2009 01:14
daca da vanghi de toapicu asta crez ca pune mana pe arme...

el are un adevarat cult pentru Miorita

auzi la ea...tema falsa si manipulare istorica

bre, ma leshi ?
Anouk
Postat pe 28 Noiembrie 2009 01:16
Deci el e de fapt ea si o cheama Alexxa! Destul de transparent stilul daca pina si eu mi-am dat seama.

Tare singura si deprimata trebuie sa fii femeie! Mai bine te-ai ruga la Dumnezeu pentru un prieten adevarat.
Ciresica
Postat pe 28 Noiembrie 2009 08:20
mai eu cred k are personalitate multipla...
fleurdelis
Postat pe 28 Noiembrie 2009 08:31
"╬n consecin■Ń, a║ relua mesajul lui Florin Chilian ţn urmŃtoarea formulŃ: ôDa■i jos de pe drapel clona Miori■ei ║i pune■i originalul!ö
Originalul fiind cine? Poate Cezarica.Pai cu un asa articol, , el se sinucide singur, si-l scuteste pe Brutus de orice efort.
Ioana007
Postat pe 28 Noiembrie 2009 08:34

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
Schimb de linkuri 2 De la: CARMEN_13 23 August 2010 12:35
ceaiul de la ora 5 91 De la: Micass 23 Septembrie 2009 06:26
DESPRE BARBATI 28 De la: dor72 28 Iunie 2011 22:38
castiga un dolar pe fiekre click ce primesti... 1 De la: Dydylina 20 August 2009 15:14
Sfantul Nicolae-Sin-Nicoara 1 De la: vuvuzela 6 Decembrie 2010 15:07
Setari Cookie-uri