Carte nouŃ la ôCurtea Vecheö


Am fost la ţnceputul lui septembrie acasŃ pentru (prea) pu■ine zile ║i am avut marea plŃcere de a fi parte a unui eveniment editorial deosebit gŃzduit de Ministerul Afacerilor Externe: lansarea Colec■iei de Rela■ii Publice Interna■ionale a Editurii ôCurtea vecheö. AceastŃ colec■ie ľ prima pe pia■a romÔneascŃ de carte ľ constŃ (pentru moment) ţn traduceri ale unor cŃr■i fundamentale pentru cei care sunt interesa■i de acest segment vibrant al rela■iilor publice, cŃr■i excelent scrise de somitŃ■i americane ţn domeniu, cŃr■i care nu se doresc doar ghiduri de comunicare, ci reale pledoarii pentru comunicarea construitŃ ║i performan■a la un ţnalt nivel profesional.
Felicit ║i pe aceastŃ cale echipa Editurii ôCurtea vecheö pentru aceastŃ curajoasŃ ini■iativŃ ║i ţi mul■umesc din mai multe posturi: ţn primul rÔnd din postura dascŃlului ce a predat comunicare interna■ionalŃ la douŃ universitŃ■i, care, ţn contextul unei bibliografii interna■ionale destul de greu accesibile, e fericit sŃ punŃ la ţndemÔna studen■ilor, de acum ţncolo, cŃr■i de specialitate unanim recunoscute ca fiind de cŃpŃtÔi ţn domeniu. MŃ uit cu bucurie la aceastŃ colec■ie de volume ║i din postura de membru al Asocia■iei RomÔne de Rela■ii Publice, care sunt convinsŃ cŃ le va folosi ca un eficient instrument ţn promovarea comunicŃrii de calitate, ale cŃrei strategii, tactici, reguli, tehnici, concepte, exemple ║i studii de caz se regŃsesc din plin ţn cŃr■ile pe care le vom oferi pe viitor. MŃ uit cu bucurie la aceastŃ colec■ie ║i din postura diplomatului care ║i-a dedicat peste 15 ani din carierŃ diploma■iei publice, ţncercÔnd sŃ pledeze pentru importan■a acesteia, pentru cŃ trebuie sŃ terminŃm o datŃ pentru totdeauna cu orice urmŃ de diletantism ţn comunicarea noastrŃ institu■ionalŃ ║i pentru cŃ trebuie sŃ valorificŃm aceastŃ dimensiune a diploma■iei care este creativŃ, sofisticatŃ ║i productivŃ.
Colec■ia de Rela■ii Publice Interna■ionale de la ôCurtea Vecheö este una aplicatŃ, practicŃ, menitŃ sŃ fie un real instrument de lucru. Dar ce e mai important este cŃ e ║i primul demers editorial de acest gen de pe pia■a de carte din RomÔnia.
Colec■ia cuprinde numeroase studii de caz ║i strategii de comunicare implementate cu succes sau nu ţn mediul interna■ional ║i se adreseazŃ studen■ilor ║i profesorilor din comunicare, jurnalism, ║tiin■e politice, rela■ii interna■ionale, sau rela■ii economice interna■ionale. ╬n acela║i timp, de cÔt mai multe exemple de bune practici au tot atÔta nevoie ║i cei care activeazŃ ţntr-o institu■ie publicŃ, ţntr-o companie multina■ionalŃ, ţn presŃ sau ţn diploma■ie ║i interac■ioneazŃ zi de zi cu mediul extern.
Toate volumele din colec■ie pun un accent deosebit pe specificul cultural, perspectivŃ conform cŃreia analiza, planificarea, implementarea ║i evaluarea activitŃ■ilor de rela■ii publice trebuie sŃ ■inŃ cont de toate aspectele sociale ║i culturale locale, ca ║i de limba ║i istoria na■ionalŃ.
A║a cum am spus-o ║i ţn alte ocazii, inclusiv la lansarea colec■iei de RPI, cred profund ţn faptul cŃ, ţntr-o lume a globalizŃrii cum este cea ţn care trŃim, nu doar practicienii de PR, ci ║i speciali║tii ţn rela■ii interna■ionale sau rela■ii economice interna■ionale trebuie sŃ fie comunicatori educa■i ║i informa■i nu doar, eventual, talenta■i.
Prima carte din colec■ie, care se aflŃ deja pe rafturi ţn librŃrii, International Public Relations: Negotiating Culture, Identity and Power, oferŃ prima abordare critic-culturalŃ a rela■iilor publice interna■ionale ţn teorie ║i ţn practicŃ. Autorii Patricia A. Curtin ║i T. Kenn Gaither prezintŃ modelul cultural-economic ║i matricea de lucru asociatŃ acestuia, pentru a explica tehnicile ║i practicile de rela■ii publice ţn diferite medii de reglementare, politice ║i culturale. MergÔnd dincolo de perspectiva occidentalŃ, democraticŃ ║i corporatistŃ, ei analizeazŃ critic diversitatea globalŃ a practicilor de rela■ii publice, oferindu-ne exemple din ■Ńri din ţntreaga lume. A║adar se poate citi despre multiple campanii Coca-Cola ţn lume ║i ţn special ţn India ║i Turcia, despre lansarea New Coke, strategia KFC, sau despre campaniile de cultivare a imaginii ale unor ■Ńri precum Coreea de Sud ║i Elve■ia, urmate de exemple din Rusia, Asia ║i Insulele Galßpagos. De asemenea este expusŃ, pe larg, campania de eradicare a variolei desfŃ║uratŃ de Organiza■ia MondialŃ a SŃnŃtŃ■ii.
Imaginea sau brandul de ■arŃ sunt concepte din ce ţn ce mai prezente ţn dezbaterea publicŃ din RomÔnia. Images of Nations and International Public Relations, cea de a doua carte ce va fi tradusŃ ţn cadrul colec■iei, subliniazŃ tocmai importan■a imaginii de ■arŃ ţn rela■iile interna■ionale, prezentÔnd numeroase studii de caz despre ţncercŃri de a schimba aceastŃ imagine. Rela■iile publice desfŃ║urate de diverse na■iuni pot ajuta la ţnlŃturarea unor prejudecŃ■i interna■ionale, dar sunt, totodatŃ, ║i cel mai dificil tip de activitate de PR.
Michael Kunczik ľ autorul acestei cŃr■i de referin■Ń ľ enumerŃ campaniile de imagine ale unor ■Ńri precum Germania, SUA, Marea Britanie, Rusia, Africa de Sud, India, etc. ║i reveleazŃ solu■iile pe care acestea le-au gŃsit pentru a-║i promova o imagine pozitivŃ dupŃ cel de-al Doilea RŃzboi Mondial sau dupŃ RŃzboiul Rece. Printre multe alte lucruri interesante, el enun■Ń ║i un mare adevŃr: ôDe multe ori este imposibil sŃ faci diferen■a ţntre imaginea unui stat-na■iune ║i imaginea unei mari companii multina■ionale precum Krupp, Ford sau Coca-Colaö.
╬ntr-o a treia carte care e ţn lucru ľ International and Intercultural Public Relations. A campaign case approach ľ autorii Michael G. Parkinson si Daradirek Ekachai includ 19 studii de caz din care spicuim: campania Avon ţmpotriva cancerului la sÔn ţn Filipine, programul guvernului finlandez pentru ţmbunŃtŃ■irea rela■iilor comerciale cu Rusia, campania Nike dupŃ acuza■iile de exploatare a for■ei de muncŃ ţn ■Ńri din Lumea a Treia, preluarea Daewoo de cŃtre General Motors, campania Aljazeera ţn ţncercarea de a depŃ║i percep■ia de post na■ionalist ║i apropiat terori║tilor, ca ║i campania BursonľMarsteller de con║tientizare a depresiei ţn Thailanda. Autorii ║i-au propus sŃ prezinte atÔt programe care au avut succes, cÔt ║i programe care au e║uat ţn ■Ńri din diverse col■uri ale lumii, explicÔnd ║i care au fost factorii care au determinat acest rezultat. Lucrarea descrie pe de o parte campanii derulate de mari corpora■ii ║i pe de alta campanii sociale desfŃ║urate de institu■ii publice, dedicÔnd totodatŃ capitole consistente ║i campaniilor mai multor guverne ţn vederea ţmbunŃtŃ■irii imaginii de ■arŃ.
, pe care am plŃcerea sŃ ţl coordonez ţmpreunŃ cu Alina Dolea ║i care se adreseazŃ ţn egalŃ mŃsurŃ mediului academic, celui institu■ional, celui diplomatic, dar ║i celui de afaceri. Savura■i aceste cŃr■i ║i folosi■i din plin ţnvŃ■Ńmintele lor! LecturŃ plŃcutŃ! Nu uita■i: ComunicŃm, deci existŃm!

autor: Simona MICULESCU
sursa: www.geb.ro
danielatontsch
Postat pe 15 Octombrie 2008 16:46

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
Oare cum as putea sa ajut o femeie batrana bolnava din Orasul Sibiu care nu poate sa isi faca cumparaturlle singura...dar nu are nici bani ca sa plateasca pe cineva care sa o ajute 47 De la: ROI2009 20 Iunie 2011 00:15
Romanian Salsa Festival 2008 2 De la: greatexpectations 4 August 2008 16:53
cei 40 de mucenici 1 De la: Alexxandra 9 Martie 2010 16:04
cultura 60 De la: charmelen 23 Noiembrie 2011 21:31
EVALUAREA PERSONALULUI SI A PERFORMANTELOR: 14-16 DEC. 1 De la: CLINICAAQUAMARIN 4 Octombrie 2012 10:53
Setari Cookie-uri