Workshop: ModalitŃ■i de interven■ie ţn blocajele din diferite stadii ale dezvoltŃrii

International Centre for Transactional Analysis Timi║oara (ICTAT) ţn colaborare cu
Asocia■ia RomÔnŃ de AnalizŃ Tranzac■ionalŃ (ARAT) ║i www.analizatranzactionala.com
vŃ invitŃ sŃ participa■i la workshopul cu titlul "ModalitŃ■i de interven■ie ţn blocajele din
diferite stadii ale dezvoltŃrii"

PersoanŃ de contact pentru ţnscrieri ║i informa■ii suplimentare:
Iosif Szenasi, iosif@psihoterapie.eu, 0722438383.

CÔnd? 16.10.10, orele 09:00-18:30 ║i 17.10.10,orele 09:00-17:00
Unde? Timi║oara, Policlinica Profilaxis, str.1 Decembrie nr.106
Trainer: Barbara Classen Meier, TSTA-P, Elve■ia

Barbara Classen Meier, TSTA-P, Elve■ia
- profeseazŃ ţn Zurich/Elve■ia, ţn propriul cabinet, ca ║i psihoterapeut, formator ║i supervizor.
- conduce un Institut de AT ľ limba sa maternŃ este germana.
- este implicatŃ ţn activitatea Asocia■iei Europene de AnalizŃ Tranzac■ionalŃ, fiind

Pre║edintele Comitetului de EticŃ al EATA.
- de peste 1 an este Pre║edintele Asocia■iei elve■iene de AT.

Con■inutul cursului:
- vor fi prezentate diferite modele de dezvoltare (Margaret Mahler, Eric Ericson, Daniel Stern, Pam Levin, H. Hargaden, Ch. Sills, Fanita English), atÔt teoretic, cÔt ║i prin exerci■ii experien■iale.
- vor fi prezentate modele ║i teorii ale dezvoltŃrii din perspectiva Analizei Tranzac■ionale.
- vor fi comparate modelele timpurii (psihanalitice) cu cele contemporane de ţn■elegere ║i abordare a copilului mic ║i a stadiilor de dezvoltare.
- va fi analizatŃ influen■a modelului de dezvoltare preferat de cŃtre terapeut, ţn munca sa cu clien■ii si pacien■ii.
- vor fi prezentate moduri de interven■ie ţn blocajele apŃrute ţn diferite stadii ale dezvoltŃrii.

Cui ne adresŃm?
- profesioni║tilor din domeniile psihologiei, psihoterapiei, psihiatriei, consilierii, educa■iei, educa■iei speciale, psihopedagogiei, precum ║i tuturor celor implica■i ţn activitŃ■i cu copii.
- tuturor celor care doresc sŃ ţ║i lŃrgeascŃ orizontul ţn privin■a propriului model de dezvoltare.

Beneficii:
- deprinderea abilitŃ■ilor de identificare a stadiului ţn care a apŃrut un blocaj ţn dezvoltare, precum ║i modalitŃ■i de interven■ie pentru facilitarea dezvoltŃrii.
- ţn■elegerea propriului model de dezvoltare precum ║i al clien■ilor/pacien■ilor,
- ţn■elegerea efectelor modelului de dezvoltare ║i a rela■iei acestuia cu scenariul de via■Ń.

Taxa de curs (echivalentul ţn lei la cursul BNR din ziua plŃ■ii):
Ľ 50 euro ľ participan■i care sosesc de la o distan■Ń >150 km
Ľ 60/80 euro ľ participan■i cu contract anual/ocazional
Ľ 100 euro ľ pers. juridice

ModalitŃ■i de platŃ:
Ľ ţn contul SCPP CIUCUR & CIUCUR, Banca Transilvania, Timi║oara,
Cont: RO80BTRL03601202N41568XX, cu men■iunea ôSTADIIö
Ľ la sala de curs, sÔmbŃtŃ 16 octombrie, ţntre 08:30 si 09:00.

PersoanŃ de contact pentru ţnscrieri ║i informa■ii suplimentare:
Iosif Szenasi, iosif@psihoterapie.eu, 0722438383.
Web: http://www.analizatranzactionala.com/
Iosif_S
Postat pe 28 August 2010 11:28

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
CURS FORMARE IN PSIHOLOGIA MUNCII SI A TRANSPORTURILOR: 11-12 MARTIE 2011. 1 De la: CLINICAAQUAMARIN 18 Februarie 2011 15:13
Workshop de Formare in Analiza Tranzactionala: Procesul de grup 5 De la: pantera_neagra 28 August 2010 15:36
MENTOR - curs acreditat CNFPA, Sibiu, 16ľ20 IUNIE 2011 1 De la: Centrul_DOCTUS 28 Mai 2011 14:12
CURS FORMATOR 4,5 si 11,12 iunie Bucuresti 1 De la: IRA_TEST_CONSULT 31 Mai 2011 11:15
AUDITOR INTERN-curs acreditat ANC/CNFPA, Sibiu, 12-15.02.2014 7 De la: Centrul_DOCTUS 3 Februarie 2014 15:28
Setari Cookie-uri