Un document cutremurător al bisericii ortodoxe grecești


Dan Stanescu
26 oct. 2011
Un document extraordinar de puternic, care mie mi-a taiat rasuflarea, fara exagerare. Mai ales ca este un document oficial. L-am primit de la prietenul nostru, calugarul de la Manastirea Partos. Mesajul de mai jos a fost trimis de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Fiecare grec a primit o scrisoare cu acest mesaj. N-am vazut niciodata o dovada de atitudine mai impresionanta si mai fara echivoc. O atitudine atat de intransigenta si directa, care sa vina din partea bisericii.
Pe langa acest mesaj, atentie!!!! Biserica Greaca a decis ca se va separa financiar de Stat si ca nu mai doreste sa depinda de acesta.
Danion Vasile.

Enciclică a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei "CĂTRE POPOR"


"CĂTRE POPOR"
enciclică a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei
Ierarhia Bisericii Greciei, care s-a întrunit în ședință ordinară pe 5-8 octombrie 2010, simte nevoia să se adreseze creștinilor săi, poporului lui Dumnezeu, dar și fiecărui om bine intenționat, pentru a vorbi pe limba adevărului și a dragostei.
Zilele pe care le trăim sunt grele și critice. Trecem ca țară printr-o criză economică cumplită care creează multora nesiguranță și teamă. Nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine. Țara noastră se pare că nu mai este liberă, ci în fapt este administrată de creditorii noștri. Știm că mulți dintre voi așteptați de la Biserica ce vă păstorește să vorbească și să ia poziție asupra evenimentelor la care suntem martori.
Este adevărat că ceea ce se întâmplă în patria noastră este inedit și cutremurător. Criza duhovnicească, socială și economică merge mână în mână cu răsturnarea întregii firi. Este vorba de încercarea dezrădăcinării și distrugerii temeiurilor multor tradiții care până acum erau considerate de la sine înțelese pentru viața din spațiul nostru. Din punct de vedere social se operează o răsturnare a datelor și a drepturilor, desigur cu un argument evident: măsurile acestea le cer creditorii noștri. Declarăm de aceea că suntem o țară sub ocupație și că executăm poruncile conducătorilor-debitorilor noștri. Întrebarea care se naște este dacă solicitărilor lor privesc doar chestiunile economice și de asigurări sau vizează și fizionomia duhovnicească și culturală a patriei noastre.
În fața acestei situații orice om rațional se întreabă: de ce nu am luat mai devreme toate aceste măsuri drastice, care astăzi sunt caracterizate drept necesare. De ce nu am schimbat la timpul lor toate aceste patogenii ale societății și ale economiei pe care azi le realizăm în un mod brutal? Persoanele de pe scena politică din țara noastră sunt, de decenii, aceiași. Cum au socotit atunci costul politic, știind că conduc țara la catastrofă, iar azi ei se simt în siguranță, pentru că acționează de pe poziția celor care dau porunci? Au loc răsturnări radicale pentru care altădată se revolta întreaga Grecie, iar azi ele se impun aproape fără împotriviri.
Criza noastră economică, în cuvinte foarte simple, se datorează diferenței dintre producție și consum. Între ritmul lent al producției pe care îl atingem și nivelul ridicat de viață cu care ne-am învățat să trăim. Când ceea ce se consumă este mult mai mare decât ceea ce se produce, atunci balanța economică înclină spre partea cheltuielilor. Țara noastră, pentru a face față, este nevoită să se împrumute cu speranța că balanța perturbată se va reechilibra. Atunci când însă nu se întâmplă acest lucru și debitorii cer returnarea împrumuturilor plus dobândă, se ajunge la criză și la faliment. Criza economică care chinuie și domină țara noastră nu este însă decât vârful iceberg-ului. Este urmarea și rodul unei alte crize, a celei duhovnicești. Disproporția dintre producție și consum prezintă însă nu doar o dimensiune economică, ci în primul rând este un fapt duhovnicesc. Este indiciul crizei duhovnicești, care privește atât conducerea țării, cât și poporul. O conducere care nu a putut să aibă o atitudine responsabilă față de popor, care nu a putut sau nu a vrut să vorbească pe limba adevărului, care a promovat modele eronate, care a cultivat relațiile clientelare, numai și numai pentru că a avut ca scop deținerea puterii. O conducere care în practică se vădește că a subminat interesele reale ale țării și ale poporului.
Și pe de altă parte, un popor, adică noi, care ne-am purtat iresponsabil. Ne-am lăsat pradă bunăstării, îmbogățirii facile și traiului bun, ne-am dedat câștigului ușor și înșelăciunii. Nu ne-am pus problema adevărului lucrurilor. Revendicarea arbitrară a drepturilor de către bresle și grupuri sociale, cu o desăvârșită nepăsare față de coeziunea socială, au contribuit în mare măsură la situația de astăzi.
Esența crizei duhovnicești este absența sensului vieții și încarcerarea omului în prezentul rectiliniu, adică în instinctul lui egoist. Un prezent fără viitor, fără perspectivă. Un prezent condamnat la plictis și monotonie. Viața a devenit un interval de timp între două date, a nașterii și a îngropării, cu un interval necunoscut între ele.
Într-o asemenea perspectivă, deșertăciunea se ia la întrecere cu iraționalul și lupta o câștigă totdeauna tragicul. Când te adresezi tinerilor și îi întrebi: "de ce iei droguri, fiule?" și îți răspund: "spuneți-mi dumneavoastră de ce să nu iau? Nu sper nimic, nu aștept nimic, singura mea bucurie este atunci când înfig injecția și călătoresc (în alte lumi)"; sau atunci când atragi atenția unui tânăr că luând droguri va muri, iar el îți răspunde cu un zâmbet tragic: "nu înțelegeți că eu iau droguri, ca să trăiesc", atunci înțelegi cât de incredibil de adevărate și de potrivite în tragismul lor sunt cuvintele de mai sus. În loc deci de sens al vieții noi am urmărit bunăstarea, traiul bun, puterea economică. Când însă nu există altă perspectivă de viață în afară de consum, când puterea economică și demonstrarea ei ostentativă devine singurul mod al recunoașterii sociale, atunci diferențierea de restul lumii este singurul drum de viață, pentru că altfel,dacă nu ești imoral, ești prost. Așa au gândit și au făptuit mulți, așa am ajuns la diferențierea și de putere, dar și de poziție în poporul nostru. Întrebarea - dilema lui Dostoievski "libertate sau fericire?" o trăim în tot tragicul ei. Am ales bunăstarea contrafăcută și am pierdut Libertatea persoanei noastre, am pierdut Libertatea țării noastre. Astăzi omul în mod justificat tremură mai degrabă "oare nu cumva i se vor micșora veniturile?", dar nu se neliniștește pentru deficiențele educației care îi privesc pe copiii săi și nu se îngrijorează de înjosirea persoanei umane. Aceasta deci este esența adevăratei crize și sursa crizei economice pe care atât de nemilos o exploatează actualii "negustori de popoare".
În Sinodul Ierarhiei, noi, părinții voștri duhovnicești, ne-am făcut autocritica, am dorit să ne confruntăm cu responsabilitățile noastre și să cercetăm care este partea noastră de vină în prezenta criză. Știm că uneori v-am mâhnit, v-am smintit chiar. Nu am reacționat direct și la momentul potrivit față de atitudini care v-au rănit. Negustorii distrugerii relației dintre popor și Biserica sa care îl păstorește au exploatat îndeajuns și în mod pragmatic scandalurile fabricate și au încercat să destrame încrederea dumneavoastră în Biserică.
Dorim să vă spunem că Biserica are antidotul consumului ca mod de viață și acesta este asceza. Și dacă consumul este sfârșitul, pentru că este o viață fără sens, asceza este drumul, pentru că conduce la o viață cu sens. Asceza nu este privarea de plăcere, ci îmbogățirea vieții cu sens. Este antrenamentul sportivului care îl conduce la competiție și la medalie, iar această medalie este viața care biruiește moartea, viața care se îmbogățește cu dragoste. Asceza este drumul libertății, împotriva sclaviei inutilului care astăzi ne înjosește.
Ne neliniștește situația Educației noastre, pentru că sistemul educațional actual se raportează la elev nu ca la o persoană, ci ca la un calculator electronic și singurul lucru pe care îl face este să îl "încarce" cu materie, neinteresându-se de întreaga sa personalitate și de aceea copiii noștri cu îndreptățire se împotrivesc. De aceea suntem neliniștiți în privința proiectului Noului Liceu care se pregătește. Manualele școlare se scriu, într-adevăr, cu răspunderea guvernului, dar conținutul lor îl vizează și pe ultimul cetățean grec, care așteaptă de la Biserica sa să îi facă cunoscut cu putere și glasul său smerit.
Înțelegem că toate parohiile noastre trebuie să devină spații ospitaliere pentru tinerii noștri, așa cum sunt deja destule dintre ele, în care mulți tineri găsesc refugiu în căutarea lor după sens și speranță.
Știm că cereți de la noi, păstorii voștri, o Biserică eroică, cu vigoare, care să aibă cuvânt profetic, cuvânt pentru tânărul contemporan, nu o Biserică secularizată, ci una sfințită și sfințitoare, o Biserică liberă și care să păstorească cu putere. O Biserică care nu se teme să ia poziție față de sistemul viclean al acestei lumi, indiferent dacă împotrivirea conduce la prigoană și martiriu.
Biserica este singurul organism care poate să stea nemijlocit alături de om și să îl sprijine. Biserică însă suntem cu toții și aceasta este puterea noastră și puterea ei. La unitatea dintre păstori și popor țintesc negustorii de popoare și încearcă să o submineze. Ei știu că dacă vor "pierde" păstorul, cu ușurință se vor risipi oile și le vor supune. Istoria ne învață că acolo unde Dumnezeu a fost luptat, scopul final era omul și înjosirea lui. Întruparea lui Dumnezeu este cea mai mare recunoaștere a persoanei umane. Biserica nu se opune guvernării, ci acelora care exploatând guvernarea și ascunzându-se în spatele puterii lucrează să vă priveze de speranță. Aduceți-vă aminte că pentru mulți specialiști în economie, prezenta criză este fabricată, este o criză care urmărește controlul mondial de către puteri care nu sunt iubitoare de oameni.
Biserica lui Hristos are cuvânt pentru actuala situație, pentru că nu a încetat să fie și trup al lumii, parte a istoriei. Nu poate să îngăduie nici nu fel de nedreptate, dar este datoare să arate disponibilitate pentru mărturisire și martiriu. Știm că oamenii de lângă noi suferă de foame, se află în sărăcie, se sufocă economic, deznădejdea de multe ori stăpânește inima lor. Cunoaștem acest lucru, pentru că prima lor oprire în căutarea speranței este Biserica din zona lor, parohia lor. Scopul și lupta noastră este ca fiecare parohie să devină centrul de unde activitatea pastorală a bisericii locale să îmbrățișeze întreaga societate locală respectivă.
Decizia noastră este să creăm un observator al problemelor sociale cu scopul de a urmări îndeaproape și de a preîntâmpina metodic problemele pe care le creează prezenta criză. Scopul nostru este să dezvoltăm lucrarea de asistență socială a fiecărei parohii, în așa fel încât să nu mai existe nici măcar un om care să nu aibă o farfurie de mâncare. Cunoașteți și dumneavoastră că în această privință Biserica realizează o lucrare uriașă. Cunoașteți acest lucru, pentru că mulți dintre dumneavoastră sprijiniți voluntar acest efort al parohiei voastre și îl susțineți economic. Vă chemăm să stați aproape fiecare de parohia voastră, ca să ne confruntăm împreună cu aceste momente grele.
Poporul nostru a trecut și altă dată prin sărăcie și foame, dar a îndurat și a biruit, pentru că atunci avea perspective. Noi toți putem să ajutăm pe unul și unul pe mulți. Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică, ci de putere și de dragoste. Cu acest duh, adunați-va în jurul marii noastre familii, Biserica, scoțând la iveală greșelile noastre, căutând sensul vieții în dragoste, vom ieși din acest ceas greu.
Ierarhia Bisericii Greciei
Bucovu
Postat pe 27 Septembrie 2011 08:56
"libertate sau fericire?"

si...si....
Axl_22
Postat pe 27 Septembrie 2011 09:00
asa tataitza, si ce e cu asta?
ti-a taiat respiratia ca... pentru.... cu ce...?
se trezira si grecii poporul lui Dumnezeu? de cand ... ??? eu stiam ca poporul lui Dumnezeu sunt evreii, poporul ales...!?!
ce-i drept, intr-un sens mai apropiat de noul testament, cica poporul lui Dumnezeu ar fi toti crestinii!!!! deci de unde pana unde se irijeaza grecul ala, cu sinodul lui cu tot, in poporul lui Dumnezeu???
sau, acum cand ii bate criza la popou, hai s-o dam cu duhovnicia? io zic nu le mai plangi de mila si nu il crede pe grec nici cand iti face daruri, ca au destule insule de vandut .. asa cum au mai vandut ... si inca 50 de ani de aici inainte ... tot sa vanda! sa-si acopere si lipsa de productzie si dorintza de consum... si lenea care-i guverneaza de la mic la mare ...!
pana una alta, da-mi voie sa ma indoiesc ca a scris sinodul scrisori pentru fiecare grec!!! si chiar daca le-a scris ... nu prea ii vad sa aiba timp sa le citeasca, ca nu-si strica ei programul de odihna cu astfel de lecturi de propaganda bisericeasca

oricum asta e maxima si-mi place enorm : "L-am primit de la prietenul nostru, calugarul de la Manastirea Partos."
prin simpatie deduc ca manastirea aia are un singur calugar iar si ala n-are alta treaba decat trimisul scrisorilor peste granita!
buna, buna rau asta!
mai ai?
alfheim
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:04
mie-mi place ca pentru toti balmajeala aia e "Un document extraordinar de puternic, care mie mi-a taiat rasuflarea, fara exagerare."
C/P - ul sa traiasca! Nu mai conteaza ca, in realitate, "mesajul" ala e de fapt de un fariseism greu de egalat.

Da' vaz ca nenea a calatorit in viitor. Star trek, nene, nu alta!
Thor_again
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:35
OF topic ...
Thor .. vreau sa te rog ceva .. profesional ..
cricat
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:44
si cine te opreste?
"profesional"???
Thor_again
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:47
DA... bine
lasa
in vazul lumii asa ..

da .. profesional .
cricat
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:47
ladyDY
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:49
no hai ca tz-am deschis poarta, grabeste-te, ca peste cinci minutzi o inchid.
Thor_again
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:51
cricat
Postat pe 27 Septembrie 2011 11:53

ca deaia se zice..:"daca n-ai un batran cumpara-ti"..
roby_cado
Postat pe 27 Septembrie 2011 13:05
nenea Thor, curat balmajeshte omul acolo... dar deh, daca el atat poate, sa vada "minunea" acolo in docomentul cela, oare ce s-avem noi cu dansul...
amu deh, probabil ca nu mai dau grecoteii zeciuiala corespunzatoare la biserici si manastiri ... si scazandu-le venitul s-au gandit ca tre s-o dea cotita in guvern si guvernantzi, ca doar s-o intoarce poporul cu fatza catre preacinstitele si cuvioasele fetze hraparetze ...
subscriu la ideea de fariseism ... si chiar nu gasesc nimic cutremurator sau revelator in enciclica aia ...
asteptam la ceva cu adevarat demn de-o enciclica, atunci cand am vazut titlul... insa e doar o tanguiala jenanta... insa e dreptul lor sa-si schimbe blana ... punand ideea de sac pe coapse in loc de sutanele cu fire aurite ...!

si probabil ca tataitza s-a cutremurat, ca nu e in stare sa se uite in ograda proprie, c-asa sunt unii, e mai interesant ce e in curtea altuia, decat in propria ograda!
nu suntem mai breji ca grecoteii ... si chiar neimpresionant ce li se intampla!
de ei ma doare sufletul, dar de mine mi se rupe inima.... parca zicea cineva, candva ... pe undeva ...!
alfheim
Postat pe 27 Septembrie 2011 13:34
Document datat din 5-10 oct.2010...si dezvaluit numai in sept. 2011??? De ce asa tarziu? Si cu cat...sa contribuim?/ poate ..trece "cutremurul?"
dar cu documente ..sfinte..nu-i bine sa glumim...dar sunt sigur adevarate? ei ,dar ce conteaza parerea mea? Cine vrea crede,cine nu=Toma necredinciosul!
elisabeta_boia
Postat pe 27 Septembrie 2011 22:58
"necredinciosilor"......
ratuscaceaurata
Postat pe 30 Septembrie 2011 11:20
pazea... a iesit vuvuzeaua la atac ...
mac-mac ... ia pune tu biciul pe necredincisii astia ...
pai ce e de capu' lor acilea ei care este?
alfheim
Postat pe 30 Septembrie 2011 12:59
Offff da-i Doamne mintea Romanului a de pe urma.....
Cunosc manastirea de la Partos si stiu ce influente si relatii are in afara hotarelor tarii noastre... as fi curioasa sa stiu cati dintre voi o cunosc.....
Era si cazul ca biserica sa ia atitudine desi ma idoiesc ca rezultatul acestor scrisori va fi favorabil Greciei, repet Greciei ...cel putin deocamdata noi n-avem nici o treaba cu asta contrar a ceea ce au inteles unii pe aici.
Oricum e placut sa vezi ca cineva abordeaza criza dintr-un alt punct de vedere...
Multumim pentru impartasirea acestei scrisori.
mitzza
Postat pe 30 Septembrie 2011 23:11
E bine ca Biserica sa se separe de stat, atunci cand considera ca interesele credinciosilor ei sunt afectate de deciziile guvernului, iar separarea sa fie totala, adica sa nu mai accepte subventii de la acesta, ci sa conteze doar pe ajutorul si implicarea membrilor ei.

Mi-as dori ca si Biserica Ortodoxa Romana sa aiba o pozitie la fel de transanta,dar mi-e teama ca ierahii nostri nu sunt pregatiti sa renunte la privilegiile si subventiile primite de la stat,chiar daca asta inseamna deturnarea totala de la misiunea ei fata de popor.
Biiblic vorbind poporul lui Dumnezeu sunt toti crestinii, iar poporul ales evreii.
Biserica greaca se simte in primul rand responsabila fata de poporul pe care il pastoreste si de aceea se adreseaza direct lui. Dar criza e mult mai ampla si daca privim in gradina noastra, vom vedea ca si noi romanii, precum si majoritatea popoarelor europene, ne confruntam cu aceeasi criza spirituala, morala si, ca o consecinta, materiala.
charmelen
Postat pe 1 Octombrie 2011 11:38
...Pe cand urmeaza sa primeasca si romanii astfel de scrisori?? .Asta suna cam a propaganda bisriceasca! incearca biserica sa obtina puterea absoluta???... De parca n-ar detine-o! Nu le ajunge cat fura de la bietii oameni disperati de saracie! Si-au facut popii palate pe langa biserici abuzand de naivitatea oamenilor si vor putere absoluta!! Cand se vor trezi oameni si vor realiza ce escrocherii se fac pe baza credintei lor? Ex.. icoane facatoare de minuni-Ca icoana cu Maica Domnului care plange, si in realitate avea furtun in perete din care picura apa colorata- sau popi care deschid cartea? si nu mai spun cate! Eu am fost la manastirea Calui in Dolj cu multi ani in urma cand aveam probleme familiale, sa-mi deschida cartea si " preasfintitul " era de fapt un dezmatat ! Cum am aflat asta? Cu mine amai mers o fam. careia i se furase o suma mare de bani.Aceasta fam. avea un baiat care era la scoala de popi, intrat cu pile mari si pe plocoane ; care plocoane, constau inval. unei masini -se dadeau cheile unei masini in schimbul admiterii, plus pe parcursul scolii! Cand s-a dus respectivul sa duca plconul...(curcani si purcei de lapte, vin de calitate..etc ..pe care le ceruse "preasfintitul", dumnealui si mai multe fete luminate se aflau intr-un chef de ziua preotesei si a nimerit omul nostru pe la jumatatea petrecerii...L-au invitat cu ei la masa, ca deee... venise omul de la drum si incarcat... si ce sa vezi?? fetele lumuinate bete moarte, vorbeau de femei goale si jucau pe mese ca dezmatatii!.......Continui cu povestirea revenind la manastire: ajungem acolo, si cand vede omul cine era preasfintitul..... aluat-o innapoi.. scuipand in san, de parca vazuse pe dracul! Am ajuns la prea sfintitul si i-am spus pasul si mi-a ceru o mie de lei, care pe vremea aia erau bani! urmand sa trec pe acolo la fiecare 9 zile timp de 6 saptamani, cu ulei , zahar, gaina.....etc! ca-mi pastreaza fam.intreaga! Am fost asa cum mi-a spus si .. ce credeti?? M-am despartit de sot in mai putin de un an! iar "preasfintia" imi prezisese ca o sa fim o fam fericita! Disperarea si naivitatea am platit-o! De atunci, eu sunt D=zeul si biserica ! Daca am muncit, am avut ! nu mi-a dat biserica ! N-am furat, n-am omorat, sunt cinstita si nu ma duc sa dau bani nici macar pt pomelnic, pt ca stiu ca nu se citeste! - nici pentru acatiste!(am platit destule inainte si degeaba!)..Unde s-au dus banii pe care i-am platit? fara nici o chitanta?...unde sunt rezultatele?? In buzunarele vampirilor! N-avem nici guvern cinstit, nici biserica cinstita!! toti sunt pe ciolan si inavutire pe spinarea celo nevoiasi deveniti naivi din disperare! Asa ca......sa ma lase cu biserica si independenta pe care si-o pregateste! Cate crime si fara de legi s-au facut si la Vatican in secolele trecute?...putini stiu !(cei ce n-au citit).. Concluzie: totul e o propaganda !
didaina_yahoo_com
Postat pe 2 Octombrie 2011 04:26
Didaina..ai dreptate ca bunica-mea,D-zeu s-o ierte!Ea imi spune sa ma rog in padure la D-zeu,si nu in biserica la popi.. E ptr. a 2-a oara in viata mea cand aud astfel de pareri despre popi si biserica...
Oare sa deschizi un topic pe tema asta? Sa vaezi atunci pareri pro si contra,si-ti vine sa dai dreptate tuturora..
elisabeta_boia
Postat pe 2 Octombrie 2011 15:47
Vrem, nu vrem, la botez si la cununie mergem la biserica, indiferent ce parere avem despre biserica sau preoti. Oricum sa nu uitam ca se discuta despre biserica ortodoxa care nu are nici o legatura cu ce face sau nu face Vaticanul ;)
mitzza
Postat pe 2 Octombrie 2011 19:38
vrem..nu vrem..na asta-i buna....da cine te obliga?....si nu ne rugam la preoti....

iegzact ....
Axl_22
Postat pe 2 Octombrie 2011 19:46
Si la inmormantari tot cu preoti...doar ca ei raman afara!
elisabeta_boia
Postat pe 2 Octombrie 2011 21:40
sunt sarbita de propaganda bisericeasca.
il purtam pe Dumnezeu in suflet si de acolo vine puterea pentru a trece peste toate problemele noastre.
ma rog, acum chiar nu am chef sa caut cuvinte mari dar, cand am fost descumpanita am folosit vocea durerii mele si nu in biserica si chiar am avut un raspuns.
iar pentru BOR cu catedrala ei cu tot, ma lasi?
daca mor oameni de foame, daca sunt copii abandonati, daca..., daca..., credeti ca lor le pasa?
preainaltii, preacuratii, prea... n-au timp de noi si pentru noi - au ei alte prioritati.
asa ca ma lasa indiferenta orice CHESTIE din partea lor.
mitelia
Postat pe 3 Octombrie 2011 10:12
"sunt sarbita de propaganda bisericeasca."

bine ca nu esti slovenita, slavonita, turcita, musulmanita, bulgarita sau alte alea ..
sarbita e destul de bine inca! mai tarziu daca devii germanita o sa fie minunat chiar!!!
alfheim
Postat pe 3 Octombrie 2011 12:06
Uite la SCARBICIU de ser viciu!! Ce atent poti fii?!

La o unitatemilitara de aviatie,comandantul se intalneste cu preotul chemat sa tina slujba:
-Ce faceti,parinte,nu sunteti la slujba?
-Fiti pe pace,i-am trecut pe toti pe "PILOT AUTOMAT",sa se roage in gand pana vin,ca trebuie sa caut niste notite pentru ..predica!

elisabeta_boia
Postat pe 3 Octombrie 2011 14:42
sa stiti ca nu v-am uitat dar stau foarte prost cu internetul.....nu este semnal
ingerasulluptator
Postat pe 3 Octombrie 2011 16:11
dap, chiar eram ingrijorati
michelle_
Postat pe 3 Octombrie 2011 16:14
popa grecu` a zis el bine ce-a zis pana la un moment dat, iar la urma....la partea cu cotizatu` m-am dezumflat...ca un balon
m-am nimerit si eu odata, cu prilejul unei sarbatori, la o cheta facuta in biserica (care era plina ochi de plebe, deh, Sfanta sarbatoare) pentru a ajuta, cica, o famelie amarata (eu cred ca doua si a doua nu atat de amarata ). au trecut popa si dascalu` prin fata fiecarui credul...pardon, credincios, unul cu un castron si altul cu un lighean, din alea de-amesteca babele coliva si pilaful pentru juma` de sat in ele (exagerez un pic, dar nu-s departe de adevar) si sa nu credeti ca nu s-au umplut....dar la urma nu ne-a zis nimeni cat s-a adunat, asa cum mi s-ar fi parut normal !!!
oricum, asta e mizilic pe langa ce se intampla la toate nivelele ierarhice ale lupilor-pastori, de la popica pana la ministeriu! acolo se fac afaceri si mai "serioase"! ca de le-auzi, iti scuipi in san si strigi: piei, ghiavole!
carmen396
Postat pe 3 Octombrie 2011 16:23
Daca vrei sa slujesti pe Dumnezeu,,,trebuie sa te lepezi de cuvintele oamenilor,,,sa fii cinstit,,,sa nu profiti de nimeni si nici sa nu lasi pe altii sa profite de pe urma ta.Sa ai incredere in Dumnezeu..In incercari sa iti smeresti mintea ca sa nu simti durerea deznadejdii,,,sa nu ajungi la disperare....Oamenii iti vor pune piedici dar tu mereu sa te increzi in puterea lui Hristos..sa nu ii lasi pe altii sa bage frica in tine ca sa te opreasca din drum....sa ai mereu demnitate sa nu ii asculti pe preoti,,,pt ca majoritatea sunt lupi imbracati in blana de oaie....slujitorii lui satan care nu fac voia lui Dumnezeu si ii invata de crestini sa se lasa umiliti...pt ca satan vrea ca oamenii curati sa sufere...si ii inseala pe oamenii prin intermediul hainelor bisericesti....adica preoti lupi imbracati in blana de oaie adica in haine bisericesti
ingerasulluptator
Postat pe 3 Octombrie 2011 16:24
adica...da...

bre, da` nu mai deschideti si voi ferestrele p-acilisha sa iasa mirosul asta de tamuie?... tamiie....tamaie...
carmen396
Postat pe 3 Octombrie 2011 16:34

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
cele mai talentate la.............. 14 De la: me_reloaded 16 Martie 2011 21:55
psihologie sau jurnalism??? 92 De la: cinezee 23 Iulie 2009 01:41
De ce oare barbatii nu se pricep nici macar la sex apai la celelalte lucruri...Din cauza ca nevestele gasesc pretexte ca sa nu mai faca sex cu sotii lor 27 De la: ingerasulluptator 13 Iulie 2012 20:35
De ce? 3 De la: precizilla 27 Mai 2011 22:42
Prin casatorie ti se mareste cercul de prieteni nedoriti si rude barfitoare 67 De la: dede 11 August 2010 19:02
Setari Cookie-uri