INTRODUCERE ╬N PSIHOLOGIA PROIECTIV├

INTRODUCERE ╬N PSIHOLOGIA PROIECTIV├

15-16 Ianuarie 2011

Testele de tip proiectiv s-au aflat ţn centrul multor controverse ║tiin■ifice ║i dintre toate metodele de psihodiagnostic sau sondare psihologicŃ, acestea au stÔrnit cel mai mult interesul publicului general. Testul Rorschach (sau Testul Petelor de CernealŃ) este probabil cel mai cunoscut publicului neini■iat, datoritŃ numeroaselor scene din filme ľ devenite cli║eu cinematografic ľ ţn care un psihoterapeut sau un psihiatru prezintŃ unui client o plan║Ń cu o patŃ de cernealŃ ţmpreunŃ cu solicitarea de a spune äce vedeö acolo.

De║i valen■a psihodiagnosticŃ le-a fost pusŃ la ţndoialŃ, iar abordarea lor ţn cercetare impune multe rigori ║i precau■ii, validitatea testelor proiective a fost confirmatŃ ţn cabinetele clinicienilor ║i speciali║tilor ţn psihodiagnostic care au avut deschiderea de a accepta existen■a unor for■e psihice incon║tiente ale cŃror amprentŃ ajunge sŃ fie pusŃ pe via■a con║tientŃ a individului.

Studen■ilor facultŃ■ilor de psihologie le este prezentatŃ aceastŃ dimensiune a psihodiagnozei, de obicei ţn anii finali de studiu, iar aprofundarea fiecŃrui test se impune la nivel de formare de sine stŃtŃtoare.

Institutul RomÔn äSic cogitoö propune celor interesa■i de for■a proiec■iei ║i de modalitŃ■ile prin care fenomenele incon║tiente ajung sŃ fie descifrate (ţn mŃsura ţn care ele ţnsele ne permit), un curs pe tema psihologiei proiective ║i a poten■ialului psihodiagnostic a instrumentelor de sondare de tip proiectiv.

Structura

SÔmbŃtŃ: 10.00 ľ 16.00

DuminicŃ: 10.00 -16.00

SÔmbŃtŃ

Ce este psihologia proiectivŃ?

Ce este proiec■ia?

Proiec■ia ║i personalitatea

ManifestŃrile exterioare ║i personalitatea

Tehnicile proiective de sondare a personalitŃ■ii

Aspecte etice ║i deontologice ţn aplicarea tehnicilor proiective

DuminicŃ

Segment aplicativ

Tehnicile proiective la lucru ľ Testul Rorschach

Moderatori:

Psiholog clinician, psihoterapeut M.A. Lucia Grosaru ľ Specialist evaluare psihodiagnosticŃ prin Test Rorschach (Metoda Institutului Italian de Studiu ║i Cercetare PsihodiagnosticŃ äScuola Romana Rorschachö, Italia), Pre║edinte Institutul RomÔn äSic cogitoö

Psiholog clinician Adina Preda, Vicepre║edinte Institutul RomÔn äSic cogitoö

Taxa de participare: 100 RON/participant

Cursul se ■ine cu un numŃr minim de 15 participan■i.

╬nscrierile se anun■Ń prin e-mail la adresa sic_cogito@contactoffice.com

http://siccogito.wordpress.com/
Sic_Cogito
Postat pe 6 Decembrie 2010 14:49

Recomandari

SubiectMesajeUltimul Mesaj
FORMATOR - curs acreditat CNFPA, Sibiu, 20-27 iunie 20111De la: Centrul_DOCTUS 28 Mai 2011 14:11
Asociatia Reiki Romania pentru Sanatate organizeaza cursuri10De la: eu_geminy 21 Noiembrie 2011 15:54
ADEVERINTE PRACTICA DREPT1De la: meditatiidrept 16 Mai 2010 19:00
METODIST - curs acreditat CNFPA, Sibiu, 2 ľ 6 iunie 20111De la: Centrul_DOCTUS 28 Mai 2011 14:13
CURS FORMARE IN PSIHOLOGIA MUNCII SI A TRANSPORTURILOR: 11-12 MARTIE 2011.1De la: CLINICAAQUAMARIN 18 Februarie 2011 15:13
Setari Cookie-uri