Festival cultural-gastronomic interna■ional äPomana porculuiö la Balvanyos ľ Covasna

Cei pentru care un sfÔr║it de sŃptŃmÔnŃ la munte ţnseamnŃ altceva decÔt afi║area ţntr-o sta■iune äde fi■eö gen Poiana Bra║ov ţ║i pot petrece acest weekend ţn sta■iunea covŃsneanŃ Balvanyos, la Festivalul cultural-gastronomic interna■ional äPomana porculuiö.
Ajuns la a IV-a edi■ie, festivalul ľ organizat de primŃria din Turia ║i ANTREC Covasna ľ este, cum ţl aratŃ ║i denumirea, o ţmbinare de obiceiuri populare ║i tradi■ii gastronomice, menite sŃ marcheze sfÔr║itul traiului äde dulceö de dupŃ CrŃciun ║i intrarea ţn postul Pa║telui.
Anul acesta, el reune║te äreprezentativeleö a 18 localitŃ■i din RomÔnia, Ungaria, Croa■ia ║i Slovacia, care ţ║i vor demonstra mŃiestria atÔt ţn privin■a pŃstrŃrii valorilor folclorice specifice, cÔt ║i, mai ales, ţn materie de bucŃtŃrie tradi■ionalŃ.
Distrac■ia va ţncepe sÔmbŃtŃ diminea■Ń, la ora 9, cu parada participan■ilor, dupŃ care se va da startul concursului gastronomic: fiecare echipŃ de ämae║tri bucŃtariö va trebui sŃ-║i scoatŃ porcul din cote■, sŃ-i facŃ felul ľ fie prin asomare, fie ţn stil ästrŃmo║escö, la alegere ľ sŃ-l pÔrleascŃ, sŃ-l cure■e ║i sŃ-l tran║eze, dupŃ care sŃ gŃteascŃ cel pu■in trei preparate tradi■ionale, reprezentative pentru zona sa,totul ţn cel mult ║ase ore.
Ca ║i la edi■iile precedente, grŃsunii ľ de circa 120 de kilograme fiecare ľ sunt pu║i la dispozi■ie de primŃria din Turia, al cŃrei edil-║ef, Attila DŃrŃgu║, fost ║i pre║edinte na■ional al ANTREC ║i äna║ulö festivalului, are un singur of: fa■Ń de anul trecut, pre■ul acestora s-a dublat, de la 40.000 la 80.000 de lei vechi kilogramul äţn viuö!
DupŃ ce toate bunŃtŃ■ile vor fi äinspectateö de juriu ľ ║i el unul interna■ional, sub conducerea maestrului ţn arta culinarŃ Dumitru Burtea, pre║edintele Asocia■iei Na■ionale a BucŃtarilor ║i Cofetarilor din RomÔnia ľ participan■ii, concuren■i ║i turi║ti deopotrivŃ, vor trece la cel mai important moment al festivalului: pomana porcului propriu-zisŃ, adicŃ un ospŃ■ äca la mama acasŃö...

Sursa : "Gandul"
Ridhima
Postat pe 20 Februarie 2009 12:00

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
prin univers 12 De la: Allegra 27 Martie 2011 23:37
Concursul cu excursia la Disneyland Paris 2 De la: Rely77 20 Octombrie 2011 10:33
DE CE CRESTINII CATOLICI AU UN NIVEL DE TRAI MAI RIDICAT IN RAPORT CU CRESTINII ORTODOCSI?!. 18 De la: garbo269824 9 Mai 2012 07:54
Pentru album privat 21 De la: crilore 6 Martie 2011 16:08
Party fraudeaza concursul sponsorizat de Germanos 2 De la: tralmey 6 Aprilie 2010 16:14
Setari Cookie-uri