Info
x
info
 
 
OK


Info
x
info
 
 

Castiga o excursie pentru intreaga familie la Disneyland Paris!

Concursul "Castiga o excursie pentru intreaga familie la Disneyland Paris!" s-a terminat pe 05 11 2011 - 23:59

Castigatorul premiului cel mare este utilizatorul garbo230341.

Castigatorii seturilor de jucarii Noriel sunt:

garbo106073
Rusu_Gina_1
Mirela_Pantelie
garbo236445
maricus
alpha222222
Cristina_Manolache_1
garbo235408
ionitaandreea
garbo237736
garbo227892
Toniy
Raluca_Neagu_1
maria30
garbo230284
garbo231162
dorisivoniciu
glossa73
garbo234449
sniper75
 

 

Regulamentul concursului

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORULCONCURSULUI

Organizatorul concursului este compania Internet Corp SRL, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8379/2005, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO17562895 (denumita in continuare “Organizator” sau “Internet Corp”).
 
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA  DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2011 ora 23:59, prin intermediul site-ului www.garbo.ro. 
Concursul este deschis tuturor persoanelor care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii campaniei, rezidente in Romania.
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii/colaboratorii Internet Corp SRL, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al IV- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.
 
SECTIUNEA 3.  MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a intra in curs pentru 20 de seturi de jucarii, participantii:
-       Trebuie sa aiba cont pe site-ul www.garbo.ro
-       Trebuie sa incarce in pagina de concurs o poza cu copilul in varsta de maxim 12 ani la data de 26 martie 2012.  
-       Trebuie sa aiba peste 18 ani,  si sa fie domiciliat in Romania
Pentru a intra in curs pentru excursia de 4 persoane (doi adulti si doi copii), pe langa conditiile de mai sus, participantii trebuie sa stranga minim 50 de voturi pentru o fotografie. Participantii pot inscrie in concurs o singura imagine. Utilizatorii logati in contul lor pot vota o data pe zi, de pe un singur IP. Fotografia nu trebuie sa contina scene de nuditate.
 
SECTIUNEA 4. CONDITII DE VALIDARE A PREMIILOR
Persoanele care participa la concurs trebuie sa furnizeze date reale de identificare ( nume, prenume, adresa de e-mail) pentru inregistrarea ca membru al www.garbo.ro
Participarea la concurs se poate face numai de pe o singura adresa de e-mail – un user nu se poate inscrie cu mai multe adrese de e-mail. In caz contrar i se va retrage premiul.
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI
Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:
 
Tip premiu
Numar premii
Valoarea totala
(RON, cu TVA inclus)
Excursie Disneyland
1
9546
Set jucarii
20
4444
Total
15
13990
Excursia este pentru 4 persoane – doi adulti si doi copii sub 12 ani la data organizarii excursiei - si include transport cu avionul, taxe de aeroport, transferul de la avion la hotel, cazare doua nopti la hotelul DISNEY'S SEQUOIA LODGE 3* sau un hotel similar daca acesta nu este disponibil in perioada aleasa de castigator, mic dejun si biletele de intrare in parcul de distractii. Excursia va fi organizata la alegere in perioadele  2-04 decembrie 2011, 2-4 martie 2012, 9-11 martie 2012, 16-18 martie 2012 sau 23-25 martie 2012. 
Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.
 
SECTIUNEA 6. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA PREMIILOR
Extragerea electronica aleatoare a castigatorului  concursului va avea loc pe www.tragerilasorti.ro in data de 8 noiembrie  2011.
Extragerea se va face din inscrierile valide conform sectiunilor 3 si 4, efectuate in perioada concursului.
Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.
Decizia organizatorilor in orice privinta este finala si legala pentru toti participantii.
Castigatorii se vor afisa pe site-ul www.tragerilasorti.ro precum si pe pagina campaniei concursului de pe site-ul www.garbo.ro  in data de 8 noiembrie 2011.
 
Ulterior, castigatorii va fi anuntati prin e-mail, urmand a li se comunica toate detaliile procedurii de intrare in posesie a premiului castigat.
Intrarea in posesia premiului se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu valida premiul. Premiul castigat nu se poate schimba in bani. Premiul este nominal si nu poate fi transferat unei alte persoane.
 
In cazul in care castigatorul:
  • nu a furnizat datele sale reale pentru inregistrarea ca membru al www.garbo.ro;
  • a folosit mai multe adrese de e-mail pentru a participa la concurs;
  • are o adresa de e-mail invalida, ilizibila sau a participat la concurs cu adresa de e-mail a altui titular;
  • nu indeplineste conditiile de participare la concurs;
  • nu raspunde e-mailului trimis de organizatori, prin care este anuntat ca a castigat concursul in termen de 5 zile lucratoare
acesta va fi descalificat si se va proceda la selectarea unui alt castigator.

Premiul trebuie revendicat in maximum 5 zile lucratoare de la anuntarea rezultatelor.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in situtatia in care un castigator nu poate folosi cuponul indiferent de motive ce tin strict de castigator.
 
SECTIUNEA 7.  RESPONSABILITATI
Organizatorul concursului va acorda premiile persoanelor castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui regulament (acesta se obliga sa expedieze premiile castigatorilor pe cheltuiala proprie).
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru e-mail-urile scrise gresit, pierdute sau alterate din vina unor terte parti.
 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumite persoane sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care il poate exercita acesta in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod.  
 
SECTIUNEA  8. TAXE
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promotionale este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
De la data transferului premiului in posesia castigatorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

SECTIUNEA 9.  ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizarea prezentului concurs se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date.
Participarea la acest concurs implica in mod expres si neechivoc ca datele transmise sa fie facute publice si sa fie folosite de catre InternetCorp SRL in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar.
Prin participarea la concurs participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca datele lor personale sa fie folosite in activitati de marketing ale InternetCorp, pentru validarea si acordarea premiului.
Internet Corp SRL este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 3240.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord sa raspunda unui chestionar si sa permita fotografierea odata cu  inmanarea premiului, urmand ca numele lor si materialele obtinute sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite.
 
SECTIUNEA 10    FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campania promotionala, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
 
SECTIUNEA 11     LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 
SECTIUNEA 12    REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial al concursului  va fi disponibil pe site-ul www.garbo.ro incepand cu data de 5 octombrie 2011.